Smaller Default Larger

Mateřská škola

Na vycházkách a na školní zahradě děti pozorovaly změny v přírodě – první jarní květiny, živočichy, ptáky, slovně  a  výtvarně  své prožitky a zážitky zpracovávaly. Pracovaly s přírodním materiálem, nasely řeřichu a pozorovaly, jak klíčí a roste,  keřík  z  kočičkami  a  zlatým deštěm.  Zúčastnily  se  poučné exkurze ve  Vinařství  p. Krista, pojmenovávaly vnímané  věci a jevy, rozšiřovaly si slovní zásobu.

První týden v měsíci březnu jsme se s dětmi zaměřili na povolání a profese. Účastnili jsme se exkurze p. Pražáka (Výroba dřevěných oken) a p. Krista (Vinařství).

Již od počátku března jsme se začali připravovat na jaro. Vyráběli jsme první jarní květinku, plnili spoustu pracovních listů a naučili se nové jarní básně a písně. V Tomto měsíci se děti těší na Velikonoce. Všichni si vyráběly velikonoční přáníčka, kuřátka ale i beránky z popkornu.

Začátkem března jsme se s dětmi třídy „Koťátek“ připravovali na každoroční karneval.
Každá holčička i chlapec si vyrobili vlastní masku a nazdobili ji třpytkami. Společně pak děti vytvořily dva krásné klauny, kteří nám posloužili jako výzdoba v tělocvičně. Venku jsme si všímali probouzející se přírody (sněženky, kočička.) a snažili se je namalovat nebo složit a nalepit na výkres.

Od 2. 3. 2015 byl obnoven provoz na MŠ Rafanda. Děti se vrátily po nemoci do MŠ a chodily celý měsíc březen ve větším počtu. Největší událostí pro děti byl karneval na ZŠ, který se konal 10.března. Společně jsme se připravovali, vyráběli masky na oči a s rodiči chystali převleky. Po zážitku z karnevalu jsme si užili pohádkový týden a pak jsme se už všichni těšili na jaro.

Také jsme si přiblížili život na Antarktidě a zvířata na ní žijící. Plnili jsme úkoly z interaktivní tabule a zhlédli naučné video o Antarktidě. Jako činnost jsme vyrobili tučňáky z papírových tácků a naučili se spoustu zimních básní a písní. Hlavním úkolem je se připravovat na zápis do 1. třídy, protože jsme předškoláci.