Smaller Default Larger

Mateřská škola

Po dlouhé zimě konečně nastal březen – 1. jarní měsíc. Spolu s dětmi jsme pozorovali, jak se příroda začíná probouzet. Na zahradě našly děti v trávě první jarní květiny, pozorovaly větve s kočičkami a poslouchaly zpěv ptáčků. Také jsme nacvičovali básně a písně s jarní tématikou a sněženky a kočičky děti zpracovávaly i výtvarně.

I přes vysokou nemocnost dětí jsme v únoru nacvičily a předvedly fašankovou obchůzku ve třídách MŠ – kluci zatančili Podšable a děvčátka Kalamajku. V souvislosti s fašankem jsme si v rámci vzdělávacích činností připomenuly řemesla a povídaly si o tom, co lidé dělají.

V únoru jsme pokračovali s plným počtem zapsaných dětí, který určuje kapacita třídy, ale přesto byla docházka nižší. Důvodem je dlouhodobá nemocnost dětí ( 3 za celý leden i únor, 2 další jen v únoru).
Přestože zima je každoročně skoupá na sníh, povídali jsme si o tom, co dělají zvířátka v zimě, čím se živí.

• V měsíci únoru jsme se s dětmi zaměřili na zápis do 1. třídy ZŠ, který se uskutečnil 10. 2. 2016. Společně jsme se připravovali opakováním početních představ, barev a geometrických tvarů.
• Během tohoto měsíce se v naší třídě uskutečnila praxe: tři praktikantky - asistent pedagoga, 1 praktikanta - Zaměřena na předškolní pedagogiku. Praktikantky byly v MŠ velmi šikovné a děti si je hned oblíbily.

• Po vánočních prázdninách se děti ze třídy „Sluníček“ vrátily do školky se spoustou zážitků a nadšeně vyprávěly, co všechno od Ježíška dostaly.
• V lednu jsme si užívali zimních radovánek nejprve ve třídě. Např. jsme stříhali a lepili sněhuláky z papíru, vyráběli vločky, lyžaře a pořádali sněhovou bitvu s papírovými koulemi. S dětmi jsme sníh a led zažili i ve skutečnosti na školní zahradě. V MŠ jsme pozorovali proces jeho tání a sledovali, co všechno znečištěný sníh obsahuje.

Po návratu z vánočních prázdnin jsme si ve třídě zavzpomínali na zážitky z Vánoc, jak jsme je prožili, co kdo našel pod stromečkem a které dárky nejvíc potěšily,… a samozřejmě jsme na toto téma různě tvořili – kreslili, modelovali apod.

Na Tři krále jsme se seznámili s pověstí o nich, zkusili dramatizaci, naučili jsme se písničku Tři králové, vyrobili jsme si koruny a chodili jsme koledovat do ostatních tříd v MŠ. Pak jsme odstrojovali stromeček, který celý měsíc zdobil naši třídu.

V novém roce přišlo 1. týden do MŠ málo dětí, protože byly nemocné a také nám do Motýlků nastoupili dva noví kluci – Martínek a Filípek. Martínek si zvykl naprosto bez problémů, ale ani Filípek si nezvykal dlouho. Vojtíšek ( poslední nové dítě přijaté do MŠ) kvůli nemoci nastoupil až třetí týden. Ze začátku trochu plakal, ale adaptoval se také poměrně brzy.