Smaller Default Larger

Mateřská škola

Také jsme si přiblížili život na Antarktidě a zvířata na ní žijící. Plnili jsme úkoly z interaktivní tabule a zhlédli naučné video o Antarktidě. Jako činnost jsme vyrobili tučňáky z papírových tácků a naučili se spoustu zimních básní a písní. Hlavním úkolem je se připravovat na zápis do 1. třídy, protože jsme předškoláci.