Smaller Default Larger

Mateřská škola

V měsíci říjnu jsme se zaměřili na přírodu – pozorovali jsme změny počasí i změny v krajině. Vypravili jsme se na procházku k rybníku, kde jsme si nasbírali přírodniny a z těch jsme si potom poskládali panáčka. Na naučné tabuli jsme se podívali na zvířátka, která můžeme u rybníka spatřit a připomenuli jsme si, jak se v přírodě chovat. Moc se nám líbili draví ptáci, které nám přivezla záchranná stanice Seiferos. Ti z nás, kteří byli s rodiči na Drakiádě na školním hřišti si s draky pořádně zalítali. Někdy si chodíme hrát do ekologické zahrádky, tam můžeme pozorovat, co se děje v jezírku – jsou tam pulci, ze kterých vyrostou žabičky.

prijati do MS

Mateřská škola v Miloticích je součástí ZŠ Milotice. Vzdělávání dětí probíhá dle ŠVP pro předškolní vzdělávání s názvem: „Jsme rádi na světě“. V mateřské škole jsou tři moderně vybavené třídy, z nichž 1. třída je s interaktivní tabulí. V 1. a 2. třídě je zabudována dřevěná konstrukce na protažení. V prostorách MŠ je kuchyňka, která má k dispozici výtah, sloužící k přepravě jídla. Výtah je propojen se školní jídelnou. Také nabízíme logopedickou prevenci s vhodnými logopedickými pomůckami, které byly pořízeny z projektů. Součástí mateřské školy je i přírodní zahrada, která je zaměřena na environmentální výchovu. Momentálně v MŠ působí pět kvalifikovaných učitelek. V 1. třídě působí učitelky: Kateřina Gergelová a Mgr. Lubomíra Šeďová, ve 2. třídě: Mgr.Bc. Nikol Nedvědická Antošová a Miluše Balusová a ve 3. Třídě: p. učitelka Kamila Grombířová. Mateřská škola nabízí propojenost výchovně vzdělávací činnosti ZŠ a MŠ, bezproblémový přechod z MŠ do ZŠ. Provoz MŠ je od 6:30 do 16:00. Také se zaměřujeme na individuální přístup, na efektivní vzdělávání dítěte a spolupráci s rodiči. Součástí je i klidné a tiché prostředí s výhledem do přírody. V mateřské škole se uskutečňují kroužky: Angličtina pro děti, hudební kroužek „Skřivánek“ a výtvarný kroužek „Tvořeníčko“. V průběhu školního roku soustavně probíhají logopedické chvilky s dětmi, které vedou učitelky: Kateřina Gergelová a Kamila Grombířová.

Na vycházkách a na školní zahradě děti pozorovaly změny v přírodě – první jarní květiny, živočichy, ptáky, slovně  a  výtvarně  své prožitky a zážitky zpracovávaly. Pracovaly s přírodním materiálem, nasely řeřichu a pozorovaly, jak klíčí a roste,  keřík  z  kočičkami  a  zlatým deštěm.  Zúčastnily  se  poučné exkurze ve  Vinařství  p. Krista, pojmenovávaly vnímané  věci a jevy, rozšiřovaly si slovní zásobu.