Smaller Default Larger

Mateřská škola

I přes vysokou nemocnost dětí jsme v únoru nacvičily a předvedly fašankovou obchůzku ve třídách MŠ – kluci zatančili Podšable a děvčátka Kalamajku. V souvislosti s fašankem jsme si v rámci vzdělávacích činností připomenuly řemesla a povídaly si o tom, co lidé dělají.

V březnu převládalo ve třídě Koťátek téma jara a Velikonoc, věnovali jsme se ale také lidským smyslům. Zkoušeli jsme ohmatávat různé materiály, přiřazovali jsme obrázky, zvuky i vůně, při svačinkách jsme si říkali co má jakou chuť. Názorně jsme si prohlédli, očichali i ohmatali čaj v sáčku, vysypaný i uvařený a pak jsme vyráběli papírové hrníčky.

V únoru jsme pokračovali s plným počtem zapsaných dětí, který určuje kapacita třídy, ale přesto byla docházka nižší. Důvodem je dlouhodobá nemocnost dětí ( 3 za celý leden i únor, 2 další jen v únoru).
Přestože zima je každoročně skoupá na sníh, povídali jsme si o tom, co dělají zvířátka v zimě, čím se živí.

Po dlouhé zimě konečně nastal březen – 1. jarní měsíc. Spolu s dětmi jsme pozorovali, jak se příroda začíná probouzet. Na zahradě našly děti v trávě první jarní květiny, pozorovaly větve s kočičkami a poslouchaly zpěv ptáčků. Také jsme nacvičovali básně a písně s jarní tématikou a sněženky a kočičky děti zpracovávaly i výtvarně.

• V měsíci únoru jsme se s dětmi zaměřili na zápis do 1. třídy ZŠ, který se uskutečnil 10. 2. 2016. Společně jsme se připravovali opakováním početních představ, barev a geometrických tvarů.
• Během tohoto měsíce se v naší třídě uskutečnila praxe: tři praktikantky - asistent pedagoga, 1 praktikanta - Zaměřena na předškolní pedagogiku. Praktikantky byly v MŠ velmi šikovné a děti si je hned oblíbily.