Smaller Default Larger

Mateřská škola

 

Dne 1. června oslavila Sluníčka Den dětí procházkou do zámku, kde jsme navštívili zámeckou konírnu a dostali výbornou zmrzlinu.

V měsíci květnu  se Sluníčka  v rámci tématu Profese a povolání zúčastnila dvou exkurzí do firem Vinařství Krist a Eurookna Pražák. Jako každý rok jsme se připravovali na Den matek.

V měsíci březnu  probírala Sluníčka téma “Nejchladnější místa Země“. Děti se dozvěděly o životě v dalekých zemích, výtvarně ztvárnily Eskymáky a tučňáky a také je velmi zaujalo hledání různých míst na glóbusu.

Téměř celý rok jsme se s dětmi ve třídě Sluníček připravovali na to, aby byly schopny nastoupit do 1.třídy ZŠ. Tyto přípravy vyvrcholily začátkem měsíce dubna.

Třída Sluníčka
Začátkem února, hned po jarních prázdninách, v době konání OLYMPIJSKÝCH HER jsme se s dětmi věnovali tématu „Zimní sportování“. Připomněli jsme si různé druhy sportů, třídili obrázky a hráli si na lyžaře, bruslaře i sáňkaře. Další týden už se nesl v duchu přípravy na KARNEVAL.

1. Třída „Sluníčka“
Začátkem prosince (3. 12. 2017) jsme s dětmi předvedli pásmo na Mikulášské besídce na KD v Miloticích. MŠ a ZŠ navštívil a odměnil sv. Mikuláš dne 5. 12. 2017. Postupně jsme si s dětmi zapalovali 4 adventní svíčky, společně si vyzkoušeli některé vánoční zvyky a hlavně tvořili vánoční přáníčka.

V tomto školním roce 2017/2018 jsme se s předškolními dětmi zapojili do pohybového programu – ŠKOLKY V POHYBU. Cílem tohoto projektu je zajistit všestranné pohybové schopnosti a dovednosti, podporovat zdraví, radost a kreativitu dětí. Vytvořit předpoklady pro pozdější sportovní realizaci.