Smaller Default Larger

Mateřská škola

1. TŘÍDA „Sluníčka“
V měsíci lednu jsme se s dětmi zaměřili na témata: Tři králové, poletuje bílý sníh, ptáčci v zimě, zimní sporty a lidský mozek + smysly. Činnosti, které jsme úspěšně zvládli, vycházely ze ŠVP PV.

1. třída „Sluníčka“
V měsíci listopadu jsme se s dětmi zaměřili na podtémata jakožto: Hody v Miloticích, Listí padá na pole i na zahradu, sv. Martin, lidské tělo a zdraví, příprava na sv. Mikuláše. Všechny témata obsahovaly: básně, písně, psychomotorické hry, pohybové chvilky i výtvarné aktivity.

Díky  dotaci získané v rámci rozvojového programu "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání"  jsme pořídili tradiční pomůcky, jako jsou např. odborné a dětské publikace, logopedické zrcadlo pro vizuální kontrolu výslovnosti, zvukové kostky, Magic ball, CD Brepta single apod.. Při práci mohou děti využít i různé logopedické pomůcky, pomůcky na podporu správného dýchání, a jiné.

1. Třída Sluníčka
V měsíci říjnu jsme se s dětmi třídy „Sluníček“ věnovali typicky podzimním tématům. Seznamovali jsme se s plody podzimu (kaštany, žaludy, oříšky, dýně, houby…) a vytvářeli z nich různé výrobky. Např. jsme vydlabávaly dýni a vytvořili z ní strašáka „SLUNÍČKO“, vyráběli houby jedlé i nejedlé, dráčky vyrobené z přírodnin, ježečky zdobené nadrceným listím a také ježky z brambor a těstovin.

1. Třída „Sluníčka“

Začátkem prosince (4. 12. 2016) jsme s dětmi předvedli pásmo na Mikulášské besídce na KD v Miloticích. Také v MŠ nás navštívil a odměnil sv. Mikuláš. Postupně jsme si s dětmi zapalovali 4 adventní svíčky, vyzkoušeli některé vánoční zvyky a hlavně tvořili na vánoční výstavu v ZŠ (adventní kalendář, přáníčka, andílky, vánoční stromečky zdobené knoflíky…).

1. Třída „Sluníčka“
V měsíci září jsme si s dětmi vyprávěli o zážitcích z prázdnin. Děti se seznamovaly s kamarády ve třídě a zároveň se adaptovaly na prostředí MŠ. V průběhu měsíce jsme se zaměřili na tato podtémata: Já a moji kamarádi, já a moje rodina, sklizeň ovoce a zeleniny. Každé podtéma bylo motivováno vhodnými metodami a organizačními formami. Využívali jsme pestré didaktické prostředky i pomůcky. Dále děti nakreslily portréty svých kamarádů, každé dítě vytvořilo domeček s fotkou rodiny a výtvarně zpracovaly ovocný strom a kompot.