Smaller Default Larger

Mateřská škola

V listopadu si děti v mateřské školce hrály na zahradě i na hřišti, těšily se na hodové slavnosti a  také měly akce spojené s příchodem Mikuláše.

V říjnu se Sluníčka v rámci tematického bloku „Jsme součástí přírody“ věnovala podzimu a všemu, co s ním souvisí.

V novém školním roce 2018/2019 nastoupilo do třídy Sluníček 21 dětí, z toho 19 předškoláků. V první polovině měsíce jsme se vzájemně seznamovali a povídali si o naší rodině a domově. 

Motýlci si postupně zvykají na odloučení od rodičů a srovnávají se s režimem v MŠ.

Rádi si společně s paní učitelkou hrají, cvičí a tvoří, učí se společenským návykům a upevňují sebeobsluhu.

V tomto školním roce máme v Koťátkách zapsaných 23 dětí, z toho 3 naši třídu navštěvovaly už na jaře, většina jich přišla z Motýlků a také jsme přivítali několik zcela nových dětí, které se s prostředím mateřské školy teprve seznamují.

Mateřská škola ze zapojila do projektu pro předškolní děti.

 Mateřská škola ze zapojila do celoročního  projektu ČOS pro předškolní děti.

V tomto školním roce 2018/2019 jsme se s předškolními dětmi opět zapojili do pohybového programu – ŠKOLKY V POHYBU. Cílem tohoto projektu je zajistit všestranné pohybové schopnosti a dovednosti, podporovat zdraví, radost a kreativitu dětí.