Smaller Default Larger

Mateřská škola v Miloticích je součástí ZŠ Milotice. Vzdělávání dětí probíhá dle ŠVP pro předškolní vzdělávání s názvem: „Jsme rádi na světě“.
V mateřské škole jsou tři třídy, z nichž 1. třída je s interaktivní tabulí. Součástí mateřské školy je i přírodní zahrada, která je zaměřena na environmentální výchovu a vzdělávání.
Momentálně v MŠ působí pět učitelek. V 1. třídě působí učitelky Mgr.Kateřina Gergelová a Romana Fridrichová, ve 2. třídě Mgr. Lubomíra Šeďová a Bc. Kateřina Zimáčková a ve 3. třídě p. učitelka Kamila Grombířová.
Mateřská škola nabízí propojenost výchovně vzdělávací činnosti ZŠ a MŠ, bezproblémový přechod z MŠ do ZŠ. Provoz MŠ je od 6:30 do 16:00. Také se zaměřujeme na individuální přístup, na efektivní vzdělávání dítěte a spolupráci s rodiči.
V mateřské škole se uskutečňují kroužky: Angličtina pro děti, Technický kroužek, Výtvarný kroužek. V průběhu školního roku soustavně probíhají logopedické chvilky s dětmi, které vede učitelka Kamila Grombířová.