Smaller Default Larger

Mateřská škola v Miloticích je součástí ZŠ Milotice. Vzdělávání dětí probíhá dle ŠVP pro předškolní vzdělávání s názvem: „Jsme rádi na světě“. V mateřské škole jsou tři moderně vybavené třídy, z nichž 1. třída je s interaktivní tabulí. V 1. a 2. třídě je zabudována dřevěná konstrukce na protažení. V prostorách MŠ je kuchyňka, která má k dispozici výtah, sloužící k přepravě jídla. Výtah je propojen se školní jídelnou. Také nabízíme logopedickou prevenci s vhodnými logopedickými pomůckami, které byly pořízeny z projektů. Součástí mateřské školy je i přírodní zahrada, která je zaměřena na environmentální výchovu. Momentálně v MŠ působí pět kvalifikovaných učitelek. V 1. třídě působí učitelky: Bc. Kateřina Gergelová a Romana Fridrichová, ve 2. třídě: Mgr. Lubomíra Šeďová a Bc. Kateřina Zimáčková a ve 3. třídě: p. učitelka Kamila Grombířová. Mateřská škola nabízí propojenost výchovně vzdělávací činnosti ZŠ a MŠ, bezproblémový přechod z MŠ do ZŠ. Provoz MŠ je od 6:30 do 16:00. Také se zaměřujeme na individuální přístup, na efektivní vzdělávání dítěte a spolupráci s rodiči. Součástí je i klidné a tiché prostředí s výhledem do přírody. V mateřské škole se uskutečňují kroužky: Angličtina pro děti, hudební kroužek „Skřivánek“. V průběhu školního roku soustavně probíhají logopedické chvilky s dětmi, které vedou učitelky: Bc. Kateřina Gergelová a Kamila Grombířová.