Smaller Default Larger

Mateřská škola v Miloticích má od 1.9.2023 již čtyři oddělení. Z důvodu rozšíření kapacity mateřské školy bylo nově otevřeno oddělení, které se nachází na adrese Rafanda 472 v Miloticích a splňuje podmínky k předškolnímu vzdělávání, kdy se vzdělávání organizuje pro děti od 3 let věku. Vzdělávání dětí probíhá dle ŠVP pro předškolní vzdělávání s názvem: „Společně zkoumáme a objevujeme svět“.

Disponujeme čtyřmi moderně vybavenými třídami, z nichž 1. oddělení je s interaktivní tabulí. Také nabízíme logopedickou prevenci s vhodnými logopedickými pomůckami, které byly pořízeny z projektů. Součástí mateřské školy na ulici Školní 375, Milotice, je i přírodní zahrada, která je zaměřena na environmentální výchovu a vzdělávání. Momentálně v MŠ působí 7 kvalifikovaných učitelek. V 1. oddělení působí učitelky: Adéla Kozáková a Romana Fridrichová, ve 2. oddělení: Mgr. Lubomíra Šeďová a Bc. Kateřina Zimáčková. Ve 3. oddělení: p. učitelka Kamila Grombířová a ve 4. odloučeném oddělení působí: Bc. Hana Horáková, Mgr. Vendula Kristová a asistentka pedagoga Sabina Neduchalová. Mateřská škola nabízí propojenost výchovně vzdělávací činnosti ZŠ a MŠ, bezproblémový přechod z MŠ do ZŠ. Provoz MŠ ve všech odděleních je od 6:30 do 16:00. Zaměřujeme se na individuální přístup, na efektivní vzdělávání dítěte a spolupráci s rodiči. Součástí je i klidné a tiché prostředí s výhledem do přírody. V mateřské škole se uskutečňují zájmové kroužky. V průběhu školního roku soustavně probíhají logopedické chvilky s dětmi, které vede speciální pedagog Mgr. Tomáš Procházka ve spolupráci s paní učitelkami MŠ. Součástí školního vzdělávacího programu jsou dílčí projekty MŠ i předplavecká výuka, která je uskutečňována s nejstaršími dětmi, v podobě 10 lekcí.

 

PERSONÁL MŠ

Zástup za zástupkyni ředitele pro MŠ - Bc. Kateřina Zimáčková

Učitelka MŠ - Romana Fridrichová

Učitelka MŠ – Mgr. Vendula Kristová

Učitelka MŠ -  Bc. Kateřina Zimáčková

Učitelka MŠ – Mgr. Lubomíra Šeďová

Učitelka MŠ – Kamila Grombířová

Učitelka MŠ  – Bc. Hana Horáková

Učitelka MŠ – Adéla Kozáková

Asistentka pedagoga MŠ – Sabina Neduchalová

Provozní pracovnice MŠ – Ludmila Alinčová, Petra Kristová