Smaller Default Larger

Motýlci

V říjnu jsme si všímali měnící se přírody a přicházejícího nádherného podzimu, didaktické činnosti byly podřízeny tematickému bloku Příroda kolem nás a konkrétním tématům Tiše, tiše ježek spí, Les je jako pohádka a Leť, můj draku vysoko. Přírodu jsme si užili na zahradě a při vycházkách do polí.

Každé téma zpracováváme hlavně formou rozhovorů nad demonstračními obrázky a výtvarnou činností, nechybí ani pohybové hry a muzicírování. Do MŠ zavítala chovatelka se dvěma asistenčními psy, děti plnily společně s pejsky úkoly a psi se nechali hladit.

Koťátka

V říjnu jsme v naší MŠ zahájili projekt Babička a dědeček do školky. Děti dostaly čtenářský deníček, ze kterého jim rodiče každý měsíc přečtou pohádku a děti k ní nakreslí obrázek. Ve třídě Koťátek jsme také přivítali první tři odvážné babičky, které dětem pohádku přečetly. Všichni předškoláci se 3.10. zúčastnili exkurze ve Vinařství Maňák v Žádovicích. Seznámili se se zpracováním hroznů a výrobou vína. Prohlédli si také hospodářská zvířata na sousedním statku. 12.10. za námi do MŠ přijela paní terapeutka se svými dvěma pejsky a seznámila děti s canisterapií. 25.10. přišly děti do školky v různých strašidelných kostýmech a užily si Halloweenský den plný tance, her a sladkostí.

Žabičky

V říjnu jsme pozorovali podzimní počasí. Vyzkoušeli jsme pohybově ztvárnit vítr, déšť, schovali se do mlhy a naučili jsme se odhadnout jaké si máme podle počasí obléct oblečení. Přivítali jsme novou kamarádku a ukázali jsme jí, jak si ve školce hrajeme i pomáháme, kam chodíme na procházky a jaké je školkové hřiště.
Poznávali jsme lesní zvířata a dozvěděli se kde bydlí, co žerou a jaké mají stopy. Vyzkoušeli jsme si postavit svůj domeček pro ježka, lišku i ostatní zvířata. Namalovali jsme ježka, veverku a létali jako kukačka a sova. Učili jsme se rozeznávat podzimní plody, povídali jsme si o jejich sklízení, skladování, využití. Procházíme se po vesnici a objevujeme krásy místních dětských hřišť. Cestou sledujeme změny v přírodě i na ulici. V rámci akce „Babička a dědeček do školy“ nám rodinní příslušníci dětí přicházeli dopoledne číst krátké pohádky a příběhy a popovídali si s námi. Děti tak mají možnost seznámit kamarády se svou oblíbenou knihou a představit svou babičku, dědečka, či dalšího člena své rodiny. V říjnu také proběhla logopedická depistáž, kdy si paní logopedka s dětmi povídala a zjišťovala případné nedostatky ve výslovnosti dětí. Následně doporučila cvičení pro každé z vyšetřovaných dětí. Ve třídě byla také zahájena diagnostika dětí pomocí programu iSophi. Při ní se zjišťuje aktuální zralost dětí ve všech oblastech.

Sluníčka

V měsíci říjnu jsme se s dětma zaměřili na přírodu kolem nás, svátky a tradice. Bavili jsme se o počasí, zvířátkách v lese, o stromech, o památce zesnulých a zároveň si řekli, jak se takový svátek slaví v cizích zemích. V rámci této debaty jsme si ve školce oslavili Helloween. Hned na začátku měsíce jsme se s předškoláky vydali na exkurzi do vinařství Maňák a na statek v Žádovicích. Děti měly možnost ochutnat hrozny, mošt, krmit rybičky, poznat domácí užitková zvířata a proběhnout se na hřišti. Děti se dozvěděly, jak se zpracovávají hrozny a jak se starat o užitková zvířata. Další školkovou akcí byla návštěva pejsků věnujících se canisterapii. Děti si s pejskama hrály, česaly je, házely hračky a v neposlední řadě se dozvěděly, jak se bezpečně chovat v situacích, kdy potkáme cizího pejska na ulici. Dětem se všechny akce moc líbily a těší se na další, které je čekají.