Smaller Default Larger

V Sluníčka se v únoru zaměřila na  témata: Zima a zvířátka v zimě, zimní sporty, na Arktidu a Antarktidu a v posledním týdnu na oslavy masopustu. Rozvíjeli jsme u dětí předčtenářskou a předmatematickou gramotnost. Děti si upevnily návyky při grafomotorickém cvičení, správně pracovaly s výtvarným materiálem. Upevnily stříhání a lepení.

Při didaktických činnostech spolupracovaly ve skupině a snažily se postupovat dle pokynů a instrukcí. Dne 8.2. jsme navštívili kino Panorama v Kyjově, kde jsme shlédli film Tlapková patrola. Dne 16.2. naši MŠ navštívil kouzelník a děti se těšily z různých kouzel, které jim předvedl. Dne 20.2. jsme si společně s dětmi užili oslavu karnevalu. Děti soutěžily ve sportovních disciplínách a společně se všemi dětmi z MŠ měly karnevalovou diskotéku. Dne 21.2. proběhl v MŠ projektový den – Tvořivé dílničky s názvem masopust. Děti ze všech tříd MŠ byly rozděleny do věkově smíšených skupin a plnily činnosti výtvarné, tvořivé i hudební. Díky spolupráci se ZŠ děti viděly žáky ZŠ v masopustním průvodu, který naši MŠ navštívil.

Zima a další zimní témata byly oblasti, kterým jsme se v únoru věnovali ve třídě Koťátek. Rozvíjeli jsme s dětmi komunikativní dovednosti, fantazii a tvořivost. Jemnou motoriku si děti mohly zdokonalit při výrobě lyžaře z drátku nebo ptáčka z vytrhávaného papíru. Krásné vzory na zimním svetru se jim objevily při zapouštění barev do klovatiny. Dne 8.2. jsme se s dětmi vypravili do kyjovského kina Panorama na film Tlapková patrola a 14.2. za námi do MŠ přijel kouzelník. Děti si také moc užily karneval, který proběhl v MŠ 20. února. O den později jsme ve školce zrealizovali projekt Masopust. Děti se zúčastnily dílniček, kde si mohly vyrobit masopustní zápich, koláč nebo upéct masopustní pečivo. Také se naučily masopustní písně a zatančily si s šavlemi.

Motýlci se v únoru věnovali tématům Zimní sporty, Zvířata v zimě a Karneval.
Výchovně vzdělávací nabídka se odvíjela o těchto témat, děti si vyzkoušely jak se hraje hokej, poznají zimní sporty a některé náčiní, téma Zvířata v zimě je hodně zaujalo, protože zvířátka mají rády a velmi si oblíbily písničku Kdo to ťuká. Vyvrcholením měsíce byl karneval a masopustní dílny, kde si děti ve smíšených skupinkách se staršími vyzkoušely práci s těstem i tanec. Začátkem měsíce jsme se vypravili autobusem do Kyjova do kina na Tlapkovou patrolu. Nezapomněli jsme ani na sv. Valentýna a děti si vyrobily přání pro celou rodinu.

kotatka1
kotatka2
kotatka3
kotatka4
kotatka5
motylci1
motylci2
motylci3
motylci4
motylci5
slunicka1
slunicka2
slunicka3
slunicka4
slunicka5
slunicka6
slunicka7
slunicka8
slunicka9
slunicka10
slunicka11
slunicka12
slunicka13
slunicka14
slunicka15
slunicka16
slunicka17
slunicka18
slunicka19
slunicka20
slunicka21
slunicka22
slunicka23
slunicka24
slunicka25
slunicka26
slunicka27
slunicka28
slunicka29
slunicka30
slunicka31
slunicka32
slunicka33
slunicka34
slunicka35
slunicka36
slunicka37
slunicka38
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48