Smaller Default Larger

Duben v mateřské škole.

Sluníčka
Dne 1. dubna jsme s dětmi využili pěkného počasí a vyrazili do Horek podívat se na rozkvétající hlaváčky jarní. 8. 4. jsme se zúčastnili výukového programu „Včelka Bělka“ a 9. 4. za námi přijelo divadlo Šikulka. Hlavním tématem měsíce dubna byla v naší třídě příprava na zápis do ZŠ. Ten byl inspirován pohádkou Červená Karkulka a proběhl 10. dubna. Také jsme se chystali na Velikonoce. Tradičně jsme vyráběli přáníčka, seli pšeničku a barvili vajíčka. Po Velikonocích jsme oslavili Den Země a naučili se, jak třídit odpad a přírodu chránit. Na konci měsíce 30. 4. za námi přijel pan Vojkůvka se svým hudebním programem.
Koťátka
V tomto měsíci jsme si připomněli, jak vypadá jaro, které květiny k němu patří. Potom jsme pozorovali v trávě hmyz, včelky a brouky a naučili se je rozeznávat. Oslavili jsme velikonoční svátky, povídali jsme si o pěstování rostlin na záhonech i v truhlících v MŠ. Děti se naučily, co rostliny potřebují k růstu a čím na zahradě pracujeme. V dubnu se rozšířily v MŠ neštovice, proto se celkově snížila docházka dětí .
Motýlci
V dubnu jsme si s Motýlky připomenuli jarní svátky Velikonoce, povídali jsme si o zvycích a naučili jsme se básničky. Kromě výtvarných aktivit jsme si vyrobili přírodovědný koutek – slepičku, která sedí na vajíčkách, aby se jí vylíhla kuřátka. Děti tak postupně získávají povědomí o vzniku nového života.
Hry s vajíčky jsme využili na rozvoj předmatematického myšlení.
Dále jsme se věnovali vaření a sportování, povídali jsme si o tom, co naše tělo potřebuje, aby bylo silné a zdravé.

 

Motýlci (6)
Motýlci (7)
Motýlci (8)
Motýlci (9)
Motýlci (10)
Motýlci (11)
Motýlci (12)
Sluníčka (1)
Sluníčka (2)
Sluníčka (3)
Sluníčka (4)
Sluníčka (5)
Sluníčka (6)
Sluníčka (7)
Sluníčka (8)
Sluníčka (9)
Sluníčka (10)
Sluníčka (11)
Sluníčka (12)
Sluníčka (13)
Sluníčka (14)
Sluníčka (15)
Sluníčka (16)
Sluníčka (17)
Sluníčka (18)
Sluníčka (19)
Sluníčka (20)
Koťátka
Motýlci (1)
Motýlci (2)
Motýlci (3)
Motýlci (4)
Motýlci (5)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33