Smaller Default Larger
V únoru jsme pokračovali s plným počtem zapsaných dětí, který určuje kapacita třídy, ale přesto byla docházka nižší. Důvodem je dlouhodobá nemocnost dětí ( 3 za celý leden i únor, 2 další jen v únoru).
Přestože zima je každoročně skoupá na sníh, povídali jsme si o tom, co dělají zvířátka v zimě, čím se živí.
Pozorovali jsme přezimující ptáky za oknem na krmítku a pravidelně jsme jim sypali zrní při pobytu venku. Aby dětem nebyla venku zima, připomínali jsme si, co všechno si na sebe oblečeme, také proto, abychom nebyli nemocní.
V tomto měsíci zasáhla i MŠ vlna chřipek a nachlazení, čímž se snížily stavy dětí ve třídách a důsledkem bylo spojování se třídou Koťátek a pokračování v tématech, které měla Koťátka připravená.
Větší akcí mimo budovu MŠ byla návštěva místní knihovny. Nejmladší děti se přepravily autobusem.
Ve středu 24.2. se konal v tělocvičně Karneval pro děti MŠ i ZŠ. Účast byla velká, rodiče dětem připravili krásné masky a doufáme, že si jej všichni pěkně užili.
Rodičům a všem sponzorům patří poděkování za dárky do tomboly, které udělaly radost všem dětem.
  • DSCN1871
  • DSCN1872
  • DSCN1873
  • DSCN1868