Smaller Default Larger

Mateřská škola

Snímek obrazovky 2023-08-22 v 8.30.02.png

Sluníčka v měsíci květnu čekala spousta akcí. Jako první se nám představilo divadlo Barborka se sérií pohádek o slušném a kamarádském chování. Hned další týden jsme s žáky 1. třídy ZŠ, jeli na školní výlet do Hájenky v Břeclavi, kde děti čekalo dobrodružství s Harrym Potterem a jeho kamarády, diskotéka a návštěva dětského lanového centra – Lanáček.

V 1. oddělení jsme se začátkem dubna připravovali na Velikonoce. Děti pomocí mramorových barev vytvořily zápich velikonočního vajíčka, které zapíchly do misky s obilím. Následovala příprava k zápisu do 1. třídy ZŠ. Opakovali jsme barvy, četli jsme známé pohádky, procvičovali předčtenářskou a předmatematickou gramotnost. Zaměřili jsme se na všechny oblasti týkající se školní zralosti a připravenosti.

Sluníčka se po vánocích vrátila plná dojmů, se kterými se chtěla pochlubit svým kamarádům. Tak jsme se hodně věnovali v komunitním kruhu vyprávěním zážitků z prázdnin. Zaměřili jsme se na zimní sporty a oblečení, které k zimě patří.

Vládní opatření v ČR nám nedovolila uspořádat  veřejná vystoupení a ukázat, co se naše děti v mateřské škole naučily. Proto jsme se rozhodli, že Vám představíme vánoční vystoupení alespoň ve virtuální podobě.

Od pondělí 10. 5. 2021 jsme se s dětmi konečně setkali v běžném režimu v mateřské škole. Děti pozorovaly jarní počasí a změny v přírodě. Poznatky si dávaly do souvislostí se střídáním ročních období. Taktéž tvořily z papíru, malovaly s vodovými barvami, skládaly obrázky z více dílů. Procvičily si představu o číslech, zvládly zadané pracovní listy.