Smaller Default Larger

Mateřská škola

V měsíci září si Sluníčka vyprávěla o zážitcích z prázdnin. Děti se seznamovaly s kamarády ve třídě, adaptovaly se na prostředí MŠ a naučily se respektovat pravidla třídy. V průběhu měsíce jsme se zaměřili na tato témata: Já a moji kamarádi, já a moje rodina, Dědečku vyprávěj, sklizeň ovoce a zeleniny.

Měsíc červen byl pro Sluníčka velmi bohatý na činnosti a události. Pozorovali a zkoumali jsme různé druhy hmyzu, starali se o naše záhonky na environmentální zahradě a získali jsme poznatky o dopravě a cestování.

Od pondělí 10. 5. 2021 jsme se s dětmi konečně setkali v běžném režimu v mateřské škole. Děti pozorovaly jarní počasí a změny v přírodě. Poznatky si dávaly do souvislostí se střídáním ročních období. Taktéž tvořily z papíru, malovaly s vodovými barvami, skládaly obrázky z více dílů. Procvičily si představu o číslech, zvládly zadané pracovní listy.

SLUNÍČKAV pondělí 10. 5. 2021 jsme se s dětmi konečně setkali v běžném režimu v naší třídě SLUNÍČEK.  Zaměřili jsme se na témata: MAMINKA MÁ SVÁTEK, PROFESE, VČELSTVO A HMYZ. 

Dne 12. dubna jsme obnovili provoz ve dvou třídách MŠ s předškolními dětmi. Testování na Covid děti úspěšně zvládají a my můžeme tak pracovat v prostředí, které je pro děti nezbytné při rozvoji vědomostí, dovedností a návyků v jejich vývoji. Během tohoto měsíce do MŠ nastoupily i některé děti rodičů ze složek IZS, apod. 

V lednu jsme se Sluníčky realizovali dvoutýdenní téma s názvem LIDSKÉ TĚLO. Zaměřili jsme se na pojmenování jednotlivých částí těla, kresbu lidské postavy, vnitřní orgány, kostru, mozek i smysly.