Smaller Default Larger

Mateřská škola

V tomto měsíci se Sluníčka zaměřila na vánoční zvyky a tradice. Navštívil nás svatý Mikuláš, i když ne přímo ve třídě. Nechal dopis, ve kterém vysvětlil, proč nemohl přijít a nechal nám balíčky za dveřmi školky. Děti se dozvěděly, jaké zvyky a tradice se dodržují během vánočních svátků a některé z nich si zkusily i ve školce, jako zdobení stromečku, zpívání koled, pečení perníčků, házení botou a další.

Vládní opatření v ČR nám nedovolila uspořádat  veřejná vystoupení a ukázat, co se naše děti v mateřské škole naučily. Proto jsme se rozhodli, že Vám představíme vánoční vystoupení alespoň ve virtuální podobě.
Zároveň Vám všem, lidem dobré vůle, přejeme klidné vánoční svátky plné lásky, rodinné pohody a chvil s Vašimi nejbližšími a do příštího roku hlavně zdraví.
                                                                                                                                                                       kolektiv učitelek z MŠ

 

vanocnivystoupenims21

V měsíci listopadu se Sluníčka zaměřila na vše, co se na podzim děje. Zbarvení přírody, podzimní počasí, práce s přírodninami, svátek sv. Martina a hodové tradice v naší obci. Protože se hody nekonaly v tradiční podobě, rozhodli jsme se s dětmi, že si je připomeneme právě v MŠ. Děti se naučily hodové písně, poznávaly části kroje a nakonec si ho mohly i obléknout.

Sluníčka se v  říjnu věnovala v rámci integrovaného bloku „Jsme součástí přírody“ podzimu a všemu, co s ním souvisí. Povídali jsme si o podzimním počasí, o zvířátkách v lese, které se chystají na zimu. Vyráběli jsme z podzimních plodů, které jsme si nasbírali na naší environmentální zahradě. Dne 7. října jsme jeli na exkurzi do vinařství Maňák Žádovice. V rámci předškolního vzdělávání jsme uskutečnili i drakiádu, která proběhla v dopoledních hodinách na hřišti MŠ. Všechny děti obdržely diplomy a odměny.

V měsíci září si Sluníčka vyprávěla o zážitcích z prázdnin. Děti se seznamovaly s kamarády ve třídě, adaptovaly se na prostředí MŠ a naučily se respektovat pravidla třídy. V průběhu měsíce jsme se zaměřili na tato témata: Já a moji kamarádi, já a moje rodina, Dědečku vyprávěj, sklizeň ovoce a zeleniny.

Měsíc červen byl pro Sluníčka velmi bohatý na činnosti a události. Pozorovali a zkoumali jsme různé druhy hmyzu, starali se o naše záhonky na environmentální zahradě a získali jsme poznatky o dopravě a cestování.

Od pondělí 10. 5. 2021 jsme se s dětmi konečně setkali v běžném režimu v mateřské škole. Děti pozorovaly jarní počasí a změny v přírodě. Poznatky si dávaly do souvislostí se střídáním ročních období. Taktéž tvořily z papíru, malovaly s vodovými barvami, skládaly obrázky z více dílů. Procvičily si představu o číslech, zvládly zadané pracovní listy.