Smaller Default Larger

První vycházka je vždy tematicky zaměřená na poznávání dopravních značek a správného chování při cestě do školy a zpět.

Děti po cestě pojmenovávaly všechny dopravní značení, významné budovy po hlavní křižovatku v obci a zopakovaly si správné přecházení silnice.

vychazka2 vychazka1