Smaller Default Larger

Školní družina

 Počasí už  dnes bylo o něco skoupější na déšť, a tak se  ,,Rozloučení s družinou“ mohlo konečně uskutečnit.
Zpočátku jsme se zalekli malého počtu zúčastněných, ale nakonec nás velmi překvapila tak hojná účast. Přišly téměř všechny děti se svými rodiči, což bylo úžasné.

Ve čtvrtek se všechny děti školní družiny proměnily v malé čertíky a andílky. Tentokrát na ně čekala spousta společných her v tělocvičně.

Podzimní ovoce jsme nejenom otiskovali, ale si o nich i povídali. Naučili jsme se tančit mazurku za zpěvu písně ,,Měla babka čtyři jabka“.

Každý měsíc nás provází jiné zvířátko. Děti dostaly knížky s obydlími domácích 
zvířat. Za jednotlivé splněné úkoly dostanou k domečku razítko zvířátka.
Za čtyři razítka dostanou obrázek charakterizující to dané zvíře. Obrázek nalepí na cestičku a zvítězí ten, kdo dosáhne první ke všem zvířátkům.

V pátek 2. prosince proběhlo ve školní družině již tradiční zábavné odpoledne pro čertíky a andělíčky. Děti se již od rána nemohly dočkat a některé jsme potkávali v kostýmech i při vyučování. :-) Pro děti byly připraveny nevšední úkoly,  u kterých nám asistovala děvčata z osmé třídy.

Spíše by se dalo říct, že čertovsko, protože andílků bylo velmi málo, ale to vůbec nebránilo tomu, aby se uskutečnilo zábavné odpoledne pro děti ve školní družině.

Tolik krásných čertíků a andílků jste mohli potkat jen v pátek ve školní družině!  Za asistence děvčat z 2. stupně si děti zasoutěžily v netradičních disciplínách. 

Zahradu využíváme nejen ke hrám a pozorování přírody, ale i k soutěžím.

Při procházce k rybníku jsme byli mile překvapeni novou úpravou okolí rybníka a vytvoření nového jezírka. Děti pozorovaly divoké kachny, hmyz a rostliny. Také jsme si připomněli zásady chování v přírodní rezervaci.
Určitě si sem ještě do prázdnin zajdeme. Dětem se vycházka moc líbila.

I děti ve školní družině se zapojily do projektu Den Země.