Smaller Default Larger
Malý florbal
Strážnice
Malý florbal
Strážnice
Malý florbal
Strážnice
Malý florbal
Strážnice
Malý florbal
Strážnice
Malý florbal
Strážnice
Malý florbal
Strážnice
Malý florbal
Strážnice
Malý florbal
Strážnice
Malý florbal
Strážnice
Malý florbal
Strážnice

Školní jídelna při Základní škole a mateřské školy připravuje svačinky a obědy pro žáky školy a děti v mateřské školce. Pro zaměstnance školy a cizí strávníky jen obědy. Obědy u nás jsou vhodné pro každého. Jsme především školní stravování, a také přísnější normy na tuky, cukry, koření. Naší snahou je doplnit denní výživové normy, které jsou přísně sledované u žáků školními metodiky.
Stravovací řád je závazný pro každého strávníka. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u ved. ŠJ., tel. 518 619 489.

Přihláška a odhláška ze stravy je vždy jeden den předem do 13:00 hodin. Žáci jsou vedeni na obědy a svačinky po celý školní rok. Stravné nabíhá automaticky od září z měsíce na měsíc a proto je nutné při delší nepřítomnosti dětí ve škole stravu odhlásit a vrátit stravenky. Neodhlášené, nevybrané svačinky a obědy propadají a nelze nárokovat odhlášku. Odhlašování obědů a svačinek z posledních dnů v červnu a prosinci je ukončeno 5 dnů předem z důvodu uzávěrky celkového hospodaření školy.

Výše stravného pro jednotlivé kategorie se řídí přílohou 2 vyhlášky 107/2005 a výživovými normami.

Žáci oběd: 7 až 10 let 21,- Kč
  11 až 14 let 23,- Kč
  15 a více let 27,- Kč
Žáci svačinka: 7 až 10 let 12,- Kč
  11 až 15 let 14,- Kč

Při ztrátě stravenek zaplatí žák poplatek 5,- Kč

Cizí strávník platí za jeden oběd 56,- Kč. Cena je rozložena na limit potravin á 27,- Kč, a režijní náklady á 29,- Kč. Poplatek za stravenky na celý měsíc činí 5,- Kč.

Platba stravného je vždy předem a je vybírána v hotovosti. Přeplatky stravného jsou vraceny v červnu a prosinci hotově na soupiskách o přeplatku a podpisu převzetí peněz. Pokud si žák a nebo rodič přeplatky nevyzvedne když je vyzván, propadají ve prospěch školy. Výběr stravného je upřesněn ve školní jídelně, vyhlášením místním rozhlasem Obecního úřadu a na informačním kanále obce Milotice.

Výdej stravy začíná svačinkami pro žáky o velké přestávce 9:40 hodin.
Obědy pro cizí strávníky do jídlonosiče od 10:15 do 11:00 hodin.
Obědy pro cizí strávníky se stravující v jídelně od 11:00 do 11:30 hodin.
Obědy pro žáky a zaměstnance školy od 11:40 do 12:00 hodin, od 12:30 do 13:45 hodin.

Strava je připravována dle platných receptur pro školní stravování, receptur teplých pokrmů, vlastních receptur. Školní rok je počítán od 1. září do 31. srpna dle vyhlášky 107/2005 o školním stravování.

Stravovací řád v celém znění byl projednán vedením školy a je platný od 1. září 2011. Stravovací řád je vyvěšen v každé třídě, školní jídelně, ve sborovně a v respíriu školy.