Základní škola

Naši žáci se zúčastnili okresního kola matematické olympiády. Dívky z páté třídy měly premiéru a soutěžily velmi statečně.

 V měsíci prosinci se konalo školní kolo v Olympiádě v českém jazyce. Svou účastí jej podpořili žáci 9. a 8. třídy.

Je advent. Pomalu, ale jistě se blíží nejkrásnější svátky v roce.  Žáci naší školy se i se svými vyučujícími rozhodli toto krásné období zpestřit vánoční výstavou „Od sv. Ondřeje po Tři krále“, která proběhla ve čtvrtek 15. prosince v respiriu školy.

V pátek 11. 11. 2016 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili exkurze do jaderné elektrárny Dukovany a do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice.
Autobusem jsme vyjeli v 7.00 hodin od školy a v 9.00 hodin už nás čekali v Dukovanech. Vešli jsme do uvnitř moderně zrekonstruované budovy, kde nás mile přivítali.

V průběhu uplynulých dvou měsíců navštívili žáci prvního stupně v rámci prvouky či přírodovědy Ekocentrum v Hodoníně. Naši prvňáčci absolvovali program Podzimníček, ve kterém si při procházce lesem kolem ZOO připomněli všechno, co souvisí s podzimem. Pokusili si vytvořit paletu přírodními barvami nebo frotáž kůry stromů.