Základní škola

V pátek se konala již posedmé na naší škole pěvecká soutěž Zlatý slavík.

V polovině února se konalo školní kolo v recitační soutěži a vítězky ve svých kategoriích 2. března reprezentovaly naši školu v okresním kole v Hodoníně.

V úterý 14. února jsme s vybranými žáky naší školy opět prožili dvě nádherné hodiny. Porotě i ostatním soutěžícím přednesli literární texty (prózu i poezii), které si zvolili sami, popř. jim byly vybrány jejich třídními učitelkami nebo vyučujícími českého jazyka.

Obec Milotice a Základní škola a mateřská škola Milotice děkují sponzorům, rodičům žáků a příznivcům za poskytnuté dary a všem, kteří  jakkoli přispěli ke zdárnému průběhu plesu. 

V úterý 31. ledna jsme my, žáci 9. třídy, předali malým prvňáčkům jejich první vysvědčení.  Nejdříve jsme si je přezkoušeli jestli si zaslouží takové krásné známky.