Základní škola

Ve dnech 20. 11. a 22. 11. proběhlo v rámci tandemové výuky 1. a 9. třídy Čáryfukovo slavnostní předávání slabikáře.

V úterý 5. prosince zavítal do naší školy svatý Mikuláš doprovázený andělem a čerty. Každá třída z prvního stupně se předvedla s básničkou nebo písničkou. 

ZŠ a MŠ Milotice Vás ve čtvrtek 21. prosince srdečně zve na vánoční vystoupení v tělocvičně školy v 16 00 hod. 

Již podruhé se naše škola zúčastnila  literárně-kreativní soutěže na podporu čtení a psaní v cizím jazyce, kterou pořádá spolek Zaedno v Domě národnostních menšin v Praze.

Ve středu 15. listopadu se v Miloticích uskutečnil na počest státního svátku 17. litopadu - Dne boje za svobodu a demokracii - lampionový průvod. 

Ve středu 15.11.2017 se žáci 5. třídy zúčastnili soutěže HRY MIKROREGIONU 2017, kterou pořádala ZŠ a MŠ Svatobořice -Mistřín ve spolupráci s Mikroregionem Nový Dvůr. Téma bylo - „PEVNOST BOYARD“.