Školní družina

Stalo se již tradicí, že se na konci školního roku všechny děti i se svými rodiči symbolicky loučí se školní družinou.

Mezinárodní den dětí jsme v družině oslavili sportem. Bylo připraveno sedm disciplín, které všechny děti bez problémů zvládly.

I děti ve školní družině se zapojily do projektu Den Země.

Opět jsme využili naši školní zahradu ke společné soutěži. Děti měly za úkol najít správné písmeno ve slově.

Zahradu využíváme nejen ke hrám a pozorování přírody, ale i k soutěžím.

V pátek 10. března se to u nás v družině hemžilo samými zvířátky. Za ně se převlékly děti, které rády soutěží a nebojí se do lesa.:-) Poznávaly stromy a lesní zvířata, třídily lesní a domácí zvířata, poznávaly stopy a rozhodovaly, co do lesa patří a co ne. Tyto a spoustu dalších úkolů lehce zvládli všichni.