Školní družina

Kouzelné království plné pohádkových bytostí zaplnilo v pátek 2. 3. naši školní tělocvičnu. Děti převlečené za princezny, čarodějnice, kouzelníky a jiné pohádkové postavy si na začátku našeho družinového karnevalu zasoutěžily v šesti disciplínách. 

Tolik krásných čertíků a andílků jste mohli potkat jen v pátek ve školní družině!  Za asistence děvčat z 2. stupně si děti zasoutěžily v netradičních disciplínách. 

O tom, že děti rády pomáhají svým maminkám při vaření jsme se přesvědčili i ve školní družině.

Je těžké skloubit několik faktorů, abychom mohli se všemi dětmi opustit školu. Pátek je totiž jediným dnem, kdy všechny ročníky končí v 11. 40 a žáci nenavštěvují žádné kroužky. V tento den budeme proto plánovat i další větší družinové akce. 

Každý měsíc nás provází jiné zvířátko. Děti dostaly knížky s obydlími domácích 
zvířat. Za jednotlivé splněné úkoly dostanou k domečku razítko zvířátka.
Za čtyři razítka dostanou obrázek charakterizující to dané zvíře. Obrázek nalepí na cestičku a zvítězí ten, kdo dosáhne první ke všem zvířátkům.

V měsíci září se děti 1. třídy seznamovaly s prostředím družiny, s ostatními dětmi a také s 

činnostmi, které se během odpoledne v družině střídají.
Děti byly seznámeny s celoroční hrou a bylo jen na nich, jestli se do ní zapojí aktivně.