Content-top

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam imperdiet sagittis sapien, sit amet placerat lacus ultricies ultrices.

Mateřská škola

Na začátku posledního podzimního měsíce jsme si citlivým způsobem připomněli svátek“ Dušičky“. Společně jsme s dětmi zapálili svíčku, kterou děti následně zpracovávaly výtvarně. Hody byly další událostí, o které jsme si s dětmi povídali. Zajímaly je nejen lidové zvyky a tradice, ale hlavně tolik očekávané kolotoče.

Listopad začal větší nemocností dětí, a proto se při nízkých počtech dětí ve třídě spojovalo. Děti z Motýlků si zvykaly na kamarády v Koťátkách a Sluníčkách, ale nejraději se vracely do „své“ třídy.
Povídali jsme si o přípravách na hody a potom zase o tom, jak je děti společně s rodinou prožily.
Malovali jsme suknice ke kroji a zdobili je bramborovými tiskátky.

Začátek měsíce žila celá třída hodovými přípravami a dozvuky – pekly jsme hodové cukroví z plastelíny, povídali jsme si o kroji, zkoušeli jsme tvořit pávky. Děti sdělovaly své zážitky z průvodu i kolotočů a mohly si přinést ukázat, co si na hodech koupily.
Na toto téma jsme navázali i svatým Martinem, kdy jsme si povídali legendu o tomto světci (samozřejmě zjednodušenou verzi pro děti), učili jsme se o něm písničku, vyprávěli si pranostiky a z barevného papíru jsme na ozdobný talíř „upekli“ svatomartinskou husu“.

V měsíci říjnu jsme se zaměřili na přírodu – pozorovali jsme změny počasí i změny v krajině. Vypravili jsme se na procházku k rybníku, kde jsme si nasbírali přírodniny a z těch jsme si potom poskládali panáčka. Na naučné tabuli jsme se podívali na zvířátka, která můžeme u rybníka spatřit a připomenuli jsme si, jak se v přírodě chovat. Moc se nám líbili draví ptáci, které nám přivezla záchranná stanice Seiferos. Ti z nás, kteří byli s rodiči na Drakiádě na školním hřišti si s draky pořádně zalítali. Někdy si chodíme hrát do ekologické zahrádky, tam můžeme pozorovat, co se děje v jezírku – jsou tam pulci, ze kterých vyrostou žabičky.

Mateřská škola v Miloticích je součástí ZŠ Milotice. Vzdělávání dětí probíhá dle ŠVP pro předškolní vzdělávání s názvem: „Jsme rádi na světě“. V mateřské škole jsou tři moderně vybavené třídy, z nichž 1. třída je s interaktivní tabulí. V 1. a 2. třídě je zabudována dřevěná konstrukce na protažení. V prostorách MŠ je kuchyňka, která má k dispozici výtah, sloužící k přepravě jídla. Výtah je propojen se školní jídelnou. Také nabízíme logopedickou prevenci s vhodnými logopedickými pomůckami, které byly pořízeny z projektů. Součástí mateřské školy je i přírodní zahrada, která je zaměřena na environmentální výchovu. Momentálně v MŠ působí pět kvalifikovaných učitelek. V 1. třídě působí učitelky: Kateřina Gergelová a Mgr. Lubomíra Šeďová, ve 2. třídě: Mgr.Bc. Nikol Nedvědická Antošová a Miluše Balusová a ve 3. Třídě: p. učitelka Kamila Grombířová. Mateřská škola nabízí propojenost výchovně vzdělávací činnosti ZŠ a MŠ, bezproblémový přechod z MŠ do ZŠ. Provoz MŠ je od 6:30 do 16:00. Také se zaměřujeme na individuální přístup, na efektivní vzdělávání dítěte a spolupráci s rodiči. Součástí je i klidné a tiché prostředí s výhledem do přírody. V mateřské škole se uskutečňují kroužky: Angličtina pro děti, hudební kroužek „Skřivánek“ a výtvarný kroužek „Tvořeníčko“. V průběhu školního roku soustavně probíhají logopedické chvilky s dětmi, které vedou učitelky: Kateřina Gergelová a Kamila Grombířová.